Link til vejledning om indberetning af sygdom/raskmelding - her