Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen.

Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i lov om menighedsråd og består i at:

  • Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse
  • Lede menighedsrådets forhandlinger samt evt. afstemninger og sørge for, at beslutninger indføres i beslutnings-protokollen
  • Sørge for, at beslutninger udføres

 

  • Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Formand træffer imellem møderne på rådets vegne beslutninger, som ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden forelægger sin afgørelse for menighedsrådet til efterretning på næste møde 
  • Underskrive – sammen med en valgt person mere – dokumenter om køb, salg af fast ejendom samt vedr. lånoptagelse
  • Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder
  • Være menighedsrådets primære ”ambassadør”

 

Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald

Læs mere her