Til brug for Provstiudvalgets behandling af 5%-ansøgninger, er der brug for en række oplysninger. I kan vælge at udfylde nedenstående ansøgningsskema, eller I kan bruge det som vejledning og skrive jeres egen ansøgning.

Skema til brug for ansøgning om 5%-midler