Den 15. september 2020 er der valg til landets menighedsråd. Dette sker ved en valgforsamling, som holdes i de enkelte sogne/pastorater.

Se herunder hvor og hvilket tidspunkt der er menighedsrådsvalg i dit bopælssogn:

Sydsjællands Tidende

Ugebladet for Møn